Jangan Meninggalkan Kasih Mula-mula

“JANGAN MENINGGALKAN KASIH MULA-MULA”   Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-murid-Nya, akan tanda kedatangan-Nya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda-tanda itu adalah ‘penyakit sampar’; yang untuk saat ini bisa kita sebutkan sebagai pandemi...

Kerajaan Allah Yang Memulihkan

Kerajaan Allah Yang Memulihkan RENUNGAN KHUSUS 1 Korintus 4:20 “…Sebab Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa…” Kerajaan Allah ialah Allah yang menyatakan diri-Nya dengan penuh kuasa dalam semua karya-Nya. Kerajaan Allah yang  terdiri dari...