Can-We-Pray-For-You

Seluruh Permohonan Doa Anda bersama-sama dengan Permohonan Doa Jemaat yang dimasukkan ke dalam Kotak Permohonan Doa DIJAMIN KERAHASIAANNYA dan akan DIDOAKAN oleh:

  1. Gembala dan seluruh Diaken pada setiap akhir Ibadah Raya
  2. Tim Pendoa Syafaat kami pada setiap Doa Pagi dan Doa Puasa

Tuhan menjawab permohonan doa Anda tepat pada waktu-Nya!

Tuhan Yesus memberkati

11 + 6 =