KATEKISMUS GBI – KRISTOLOGI

PRAEKSISTENSI YESUS

Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen

Katekismus GBI Kristologi terdiri dari:

  1. PRAEKSISTENSI YESUS
  2. INKARNASI
  3. KEMANUSIAAN DAN KEILAHIAN
  4. KARYA PENEBUSAN YESUS
  5. JABATAN-JABATAN YESUS

 

 

PRAEKSISTENSI YESUS

 

1. Siapakah Yesus itu?

 

Yesus adalah Juruselamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka

Matius 1:21 TB2 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa mereka.” 
Lukas 2:11 TB2 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 
Yohanes. 4:42 TB2 dan mereka berkata kepada perempuan itu, “Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kaukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juruselamat dunia.”
Kisah 5:31 TB2 Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanan-Nya menjadi Perintis dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
Kisah 13:23 TB2 Sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, dari keturunannyalah Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.
Filipi 3:20 TB2 Karena kewargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat, 
1 Timotius1:1 TB2 Dari Paulus, rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juruselamat kita, dan Kristus Yesus, pengharapan kita.
1 Timotius 2:3 TB2 Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,
2 Timotius 1:10 TB2 dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 
Titus 1:4 TB2 Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama: Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai engkau.
Titus 2:10 TB2 jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juruselamat kita.
Titus 2:13 TB2 dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, 
Titus 3:4 TB2 Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia,
Titus 3:6 TB2 yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita,
2 Petrus 1:1 TB2 Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
2 Petrus 1:11 TB2 Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.
2 Petrus 2:20 TB2 Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. 
2 Petrus 3:2 TB2 supaya kamu mengingat perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat perintah Tuhan dan Juruselamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. 
2 Petrus 3:18 TB2 Tetapi bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya.
1 Yohanes 4:14 TB2 Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia.
Yudas1:25 TB2 Allah yang esa, Juruselamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

 

Yesus adalah Tuhan dan Allah

Yohanes 20:28 TB2 Tomas menjawab Dia, “Ya Tuhanku dan Allahku!”

 

Yesus adalah Gembala yang baik

Yohanes 10:11 TB2 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya;

 

Yesus adalah Guru dan Tuhan

Yohanes 13:13 TB2 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan.

 

Yesus adalah Terang dunia

Yohanes 9:5 TB2 Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang dunia.”

 

Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup

Yohanes 14:6 TB2 Kata Yesus kepadanya, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

 

2. Apakah pengertian pra-eksistensi Yesus ?

 

Yesus sudah ada (eksis) sebelum Ia hadir (menjadikan manusia) di dunia ini

Yohanes 1:17 TB2 sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus.

Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan

Kolose 1:17 TB2 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. 
1 Yohanes. 2:13-14 TB2 Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia, yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia, yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat.

 

Yesus sudah ada sebelum Abraham

Yohanes 8: 58 TB2 Kata Yesus kepada mereka, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, Aku telah ada.”

 

Yesus adalah Yang Awal dan Yang Akhir

Wahyu. 1:8 TB2 “Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.” 
Wahyu 1:17 TB2 Ketika aku melihat Dia, sujudlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata, “Jangan takut! Akulah Yang Pertama dan Yang Terkemudian,
Wahyu 2:8 TB2 “Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna: Inilah firman dari Yang Awal dan Yang Akhir, yang telah mati dan hidup kembali: 
 Wahyu 21:6 TB2 Firman-Nya lagi kepadaku, “Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
 Wahyu 22:13 TB2 Akulah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir.” 

 

Sumber: Katekismus GBI – Kristologi

Silakan share :