Beberapa Nasihat

Rabu, 03 Mei 2023

Bapak Kalemo Daeli

Wakil Gembala, Bendahara GBI Bumi Anggrek

Lukas 17:1 (TB) Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.

.. Tuhan ingatkan bahwa akan selalu ada penyesatan.

Bahkan dikatakan Yesus tidak mungkin tidak akan ada penyesatan artinya sudah jelas akan ada penyesatan yang terjadi nanti. Tetapi Tuhan ingatkan celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Jadi hati-hati dan berjaga-jaga karena hari-hari ini adalah jahat dan kita harus juga menjaga hati dan pergaulan kita sehingga kita tidak tersesat atau disesatkan.

Lukas 17:2 (TB) Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dari pada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini.

2. Bagi mereka yang menjadi penyesat dan menyesatkan banyak orang, lebih baik ia mati dilemparkan ke dalam laut daripada orang itu menyesatkan orang-orang yang lemah.

Pesan bagi kita semua untuk kita tidak menjadi penyesat dan menyesatkan orang-orang yang lemah iman mereka.

Lukas 17:3 (TB) Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.

3. Tuhan ingatkan kita untuk kita semua menjaga diri kita masing-masing.

Bahkan jika ada saudara kita seiman berbuat dosa, untuk kita menegor dia dan mengampuninya jika orang itu menyesali perbuatannya. Bahkan kalau orang itu berbuat dosa kepada kita sebanyak 7x sehari dan kembali kepada kita di hari yang sama, kita harus mengampuni orang itu sebanyak ia datang kepada kita.

Lukas 17:6 (TB) Jawab Tuhan: “Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.”

4. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi maka kita dapat berkata kepada masalah, persoalan bahkan penyesatan itu untuk menjauh dan mengusir dari kehidupan kita.

Matius 18:6-7 (TB) “Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.

Celakalah dunia dengan segala penyesatannya: memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.

Tuhan Yesus Memberkati Kita

Silakan share :