Preaching the Gospel; the Pentecostal Way

Preaching the Gospel; the Pentecostal Way

Preaching the Gospel, the Pentecostal Way RENUNGAN KHUSUS Matius 24:14 “Dan Injil Kerajaan ini  akan diberitakan di seluruh dunia  menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya .” “Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, ...