Mengikut Tuhan Dengan Sepenuh Hati

RENUNGAN KHUSUS MENGIKUT TUHAN DENGAN SEPENUH HATI “Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan...