Ketulusan Dalam Menerima Keputusan Bapa

Ketulusan Dalam Menerima Keputusan Bapa

Renungan Khusus  Minggu Keempat Maret 2021   “Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau...