Tahun Ayin Zayin

Tahun Ayin Zayin

KHOTBAH GEMBALA “TAHUN AYIN ZAYIN () TAHUN PENUAIAN JIWA & TAHUN PEDANG TUHAN SEDANG TURUN!”           Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 15:15-18, “Hal itu sesuai dengan...