TUHAN, GEMBALAKU YANG BAIK

(Mazmur 23 : 1-6)

Rabu, 20 September 2023

Oleh: Ibu Imelda (COOL Riviera)

Mazmur 23:1-6 (TB) Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.

Tuhan adalah Gembala kita yang baik, apapun masalah dan persoalan kita yang kita hadapi dalam hidup ini.

Gembala yang baik adalah indentitas Tuhan bahwa Ia selalu menjaga domba-dombaNya tidak hilang atau tersesat.

Kita sebagai domba-dombaNya tidak akan kekurangan, dalam hal ini artinya Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita.

Tugas Gembala:

1. Memelihara domba-dombaNya

Mazmur 23:1-2 (TB) Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang;

Kita selalu dicukupi dan dipelihara kebutuhan kita oleh Tuhan Gembala kita yang baik.

2. Menyertai domba2Nya

Mazmur 23:3-4 (TB) Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.

Tuhan menuntun kita senantiasa dijalan-jalan Tuhan dan menjaga kita dalam segala hal.

3. Memberkati kita

Mazmur 23:5-6 (TB) Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.

Berkat Tuhan senantiasa diberikan kepada kita bahkan sepanjang masa Tuhan memberkati hidup kita selalu.

Jadi Dia adalah Tuhan Gembala kita yang baik dimana selalu dalam hidup kita ia:

  1. Memelihara domba-dombaNya
  2. Menyertai domba-dombaNya
  3. Memberkati domba-dombaNya

Pesan atau janji Tuhan pagi ini bagi kita domba-dombaNya adalah:

Yohanes 10:11 (TB) Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya;

Dia adalah Gembala kita yang baik bahkan memberikan nyawa bagi domba-dombaNya.

Pertanyaannya apakah kita bisa menjadi Domba yang baik bagi Gembala Agung kita?

Tuhan baik dan selalu baik dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menjadi Domba yang baik bagi Dia sebagai Gembala kita yang baik.

Biarlah kita mau mengijinkan Gembala Agung kita untuk memimpin kita senantiasa.

Wahyu 7:16-17 (TB) Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.”

Biarlah kita ikut, taat dan nurut sama Gembala Agung kita yang baik dan Gembala kita dimana kita digembalakan saat ini berada.

Tuhan Yesus Memberkati Kita

Silakan share :