Pengalaman Sinai di Permulaan Yang Baru

RENUNGAN KHUSUS PENGALAMAN SINAI DI PERMULAAN YANG BARU Ketika kita memasuki tahun permulaan yang baru, kita tidak hanya sekedar masuk ke dalam sebuah tahun dengan tema ‘permulaan yang baru’. Kita sedang masuk ke dalam sebuah rentang waktu di mana kita akan berhadapan...