IR123 2017.11.05 Pdp Irwan Ambarita

IR123 – Minggu, 05 November 2017 Pdp. Irwan Ambarita = PERMULAAN BARU = (Untuk Kalangan Sendiri) Rekaman Khotbah Ibadah Raya 1 Ibadah Raya 2 Ibadah Raya 3 Ringkasan Khotbah – Kolose 3:1-3 – Matius 6:33 – Amsal 22:4 – Kita sudah dibangkitkan...